บริษัท นำสว่าง จำกัด มีความภาคภูมิใจที่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกา Rolex อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจำหน่ายและซ่อมบำรุงนาฬิกา Rolex โดยนาฬิกา Rolex ทุกเรือนที่จัดจำหน่ายผ่าน บริษัท นำสว่าง จำกัด ได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานของ Rolex และ มีการประกันทั่วโลกเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยช่างผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี ทักษะที่จำเป็น เครื่องมือที่ทันสมัย และ ประสบการณ์อันยาวนาน

โปรดเลือกชม Rolex เรือนโปรดของท่านภายในเว็บไซต์ หรือ ติดต่อเราเพื่อทำการนัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญด้านนาฬิกาที่ยินดีจะช่วยท่านในการตัดสินใจเลือก Rolex ที่ตรงกับความต้องการของท่านไปตลอดกาล