บริษัท นำสว่าง จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกา ROLEX ที่ถูกแต่งตั้งโดย ROLEX SA GENEVA ดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี ปัจจุบันมี ROLEX Boutique 2 แห่ง และ ร้านแว่นตา 1 แห่ง

Vision

" มุ่งมั่นเป็นผู้จัดจำหน่าย นาฬิกา แว่นตา และเครื่องประดับ ที่มีคุณภาพสูง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทุกท่าน "

Mission

Impression

สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้กับลูกค้าทุกท่าน

quality

สรรหาและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

services

ให้บริการที่ทันสมัยและครบรูปแบบแก่ลูกค้าทุกท่าน

Card image cap

ประวัติโดยย่อ

นำสว่างพาณิชย์ ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2497 โดยนายห้างนำสว่าง เชียร กิจศรีโอภาส เพื่อจัดจำหน่าย นาฬิกา แว่นตา และเครื่องประดับที่มีคุณภาพดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า

ต่อมากิจการมีการขยายตัวขึ้น นำสว่างพาณิชย์จึงแปลงสภาพเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ในปี พ.ศ. 2521 และ บริษัท นำสว่าง จำกัด ในปี พ.ศ. 2535

ติดต่อนำสว่าง